Beamish Museum

พิพิธภัณฑ์บีมิช เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของโลกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง นั่งรถรางเข้าไปในหมู่บ้านในยุคศตวรรษที่ 18 และ 19 ย้อนเวลาสัมผัสชีวิตคนเมืองและคนชนบท เมื่อเกือบ 200 ปีก่อน ชมอาคาร บ้านเรือนในยุคต่างๆ ร้านขายของโบราณ โรงเรียน โบสถ์ ธนาคาร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พร้อมเข้าชมเหมืองถ่านหินจริง
LuxuryHeritageTours_Beamish

IMGP5620

LuxuryHeritageToursBeamish historic farm

LuxuryHeritageToursBeamish steam traction engine

LuxuryHeritageToursSteam engine