Dalemain Garden

สวนในแบบคัมเบรียที่อุดมไปด้วย ไม้ดอก ไม้ผล ชมสวนแอ๊ปเปิ้ลที่เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับปรุงอาหารเพื่อเลี้ยงคนภายในบ้าน

LuxuryHeritageToursDalemai2

LuxuryHeritageToursDalemain3

LuxuryHeritageToursDalemain4

LuxuryHeritageToursDalemain6

LuxuryHeritageToursDalemain5

LuxuryHeritageToursDalemain

LuxuryHeritageToursDalemain7