Hadrian’s Wall

กำแพงเมืองโรมัน สร้างโดยจักรพรรดิเฮเดรียน  กำแพงนี้สร้างขึ้นเมื่อ 1900 ปีก่อน  จากฝั่งทะเลทางตะวันออกยาวผ่านแผ่นดินไปจรดฝั่งตะวันตก เพื่อเป็นอาณาเขตทางเหนือ ชมพิพิธภัณฑ์ Chesters สัมผัสประสบการณ์เมื่อครั้งอังกฤษอยู่ภายใต้การปกครอง

LuxuryHeritageTours_Roman2

ทัศนียภาพข้างทาง

เมืองโรมันคอร์บริดจ์ ฐานเสบียงของทหารโรมัน

LuxuryHeritageTours_Roman5

แบ่งเป็นห้องต่างๆ เพื่อเก็บเสบียง

LuxuryHeritageTours_Roman

LuxuryHeritageTours_Roman6

LuxuryHeritageTours_Roman7

LuxuryHeritageTours_Roman8

ห้องมั่นคง

LuxuryHeritageTours_Roman10

LuxuryHeritageTours_Roman9

หินสลักลายเถาองุ่น

LuxuryHeritageTours_Roman4

อักษรสลักโรมัน

 

ป้อมโรมัน เชสเตอร์ส

LuxuryHeritageTours_Roman10

สัตว์เลี้ยงและเล็มหญ้าภายในบริเวณป้อมโรมัน

LuxuryHeritageTours_Roman115

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงของที่ขุดค้นพบภายในบริเวณป้อมแห่งนี้

LuxuryHeritageTours_Roman116

ภาพจำลองป้อมเชสเตอร์ส

LuxuryHeritageTours_Roman118

ภาพนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมป้อมโรมันแห่งนี้ เมื่อสมัย ร.5

LuxuryHeritageTours_Roman119

ร่องรอยแสดงขอบเขตของอาคารต่างๆ

LuxuryHeritageTours_Roman120

LuxuryHeritageTours_Roman121

LuxuryHeritageTours_Roman122

LuxuryHeritageTours_Roman123

เรือนอาบน้ำ Bath House ของกัปตัน

LuxuryHeritageTours_Roman124

LuxuryHeritageTours_Roman125

ภาพจำลองสะพานโรมันข้ามแม่น้ำไทน์เหนือ

LuxuryHeritageTours_Roman126

ภาพแม่น้ำในปัจจุบันที่ไม่มีสะพานแล้ว

LuxuryHeritageTours_Roman127

นกป่าหากินปลา

LuxuryHeritageTours_Roman128

เรือนอาบน้ำของทหารโรมัน

LuxuryHeritageTours_Roman129

เรือนอาบน้ำของทหารโรมัน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไทน์เหนือ

LuxuryHeritageTours_Roman130

ประตูทางเข้าห้องอาบน้ำ