Washington Old Hall

นำท่านสู่บ้านวอชิงตัน โอลด์ ฮอลล์  บ้านของครอบครัวอดีตประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนในยุคกลาง ชมสวน Formal Garden, สวนครัวและไม้ผล สวนไม้ยืนต้นตระกลูถั่วที่แวดล้อมไปด้วยทุ่งหญ้า ดอกไม้ป่า และนกนานาพันธุ์

LuxuryHeritageTours_W1

LuxuryHeritageTours_W3

LuxuryHeritageTours_W4

ห้องครัว

LuxuryHeritageTours_W5

ห้องทำงาน

LuxuryHeritageTours_W7

ห้องทำงาน

LuxuryHeritageTours_W6

ห้องโถงรับประทานอาหาร

LuxuryHeritageTours_W8

ห้องนอน

LuxuryHeritageTours_W9

สวน

LuxuryHeritageTours_W10

ทางลงสวน

LuxuryHeritageTours_W12

ผลเฮเซิลนัท